İçeriğe geç
Ana Sayfa » Siyah Hap Safsataları

Siyah Hap Safsataları

  Siyah Hap Safsataları

  Görünüşle her şeyi ilişkilendirmek tipik bir `siyah hap` pesimistliğidir. Olayı tamamen biyolojik faktörlere bağlayıp kendine acıyan ve buna gerçekler diyen gruba `insel` diyoruz ki oradan okumaya başlamanızı öneririm.

  Bu grup insanların birbirini sadece görsel nitelikleri için seçtiğini öne sürer. Çünkü kendisi öyle seçmektedir. Bu bir yanılgıdır. Temel aldıkları görüşlerden biri `pareto prensibi` ve kadınların 80/20 kuralıyla erkekleri seçtiğidir. Kadınların kendinden iyi erkeklere ulaşmak istediği doğrudur, yani popülasyonun %80, tepedeki %20’i elde etmek ister fakat black pill bunu sadece “fenotipe” yani görünüşe bağlar. Biyolojik faktörler hariç her şey önemsizdir. Bilişsel terapide sıklıkla hastaların düştüğü bir hata vardır buna “ya hep ya hiç” denir, işte bu kişisel insel yazımda da anlattığım gibi katastrofik hataya düşer.

  İnsanların sadece biyolojiyle eş seçer şeklinde bir düşünce insanın sosyal bir varlık olduğunu reddetmektir. İnsanın fenotipinde genetik yanında sosyal çevre %51’e yakın etkiye sahiptir ve bilim bilmezseniz işi trajediye ve çıkmaza bağlarsınız. İnsellere önerim öncelikli olarak epigenetik nedir, ne değildir, onu araştırarak başlamalarıdır.

   

  Birkaç araştırmadan bahsedelim

  Bir araştırmaya göre maskülen görünüşün yaydığı sinyal bu kişilerin kadın-erkek ilişkilerindense erkek-erkek ilişkilerinde pozitif ayrımcılığa daha çok uğradıkları saptanmış. Aslında bu her şeyi erkek projeksiyonundan yorumladığımızı gösterir. Kadınların tipten çok derin ses tonu, simetrik vücut, kendine güvenli hareketlerden daha çok etkilenir, bunların hepsi de özgüvenle ilişkilidir. [ref ]. Uzun süreli ilişki için müsriflik yapacak kadar kaynağa sahip olması, yani statü sinyallemesi Buss’ın araştırmalarına göre en önemli kriterdir. Bu zengin insanların partnere ulaşma kolaylığını açıklar.

  Kadının sadece parası için o adamla birlikte olduğunu düşünebilirsiniz fakat kadın kendi iç dünyasında ona tutku duyduğuna kendini inandıracaktır. Cesare Pavese’in güzel bir lafı var: “Kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar akıllıdır.”

  Hayatta kartların eşit dağıtılmadığı konusunda hem fikirizdir sanırım? yani kimse size bir şey borçlu değil. Cüce olarak doğduysanız buna uygun yaşamanız gerekir. İnsel de olabilirsiniz, `Peter Dinklage` de.

   

  Kısa kısa algılarda hatalara bakalım:

  1) “Kur yapma” yani oyun bir yöntem değildir.

  İnsanın evrimleşmesi Dr. Geoffrey Miller’ın Sevişen Beyin kitabında kur yapma ve zekaya göre gerçekleşmiştir.

  Doğada memeliler hiçbir zaman sadece görsel niteliklere göre eş seçmez, zaman zaman liderlik, zaman zaman güç etkindir. Darwin de en güçlü olan değil, en uyumlu olanın doğada var olduğunu belirtir.

  Sosyal yapılanması olan türlerde fenotip tek belirleyici değildir. Tek eşli veya arada kalmış bizim gibi türlerin erkeği ve dişisi arasındaki fiziksel farklar azdır. Örneğin gorillerde dişi ve erkek arasında kas bakımından ciddi farklılıklar varken insanda daha azdır. Bu da fenotipe göre seçimi zorlaştırır. [ref]

  Görsel niteliğin tek parametre olabilmesi genellikle o türün çok eşli olması, sosyal ilişkilerinin zayıf olması ve zeka faktörünün olmaması ile mümkündür. Dişi değerlendirebileceği başka bir nitelik olmadığı için görsel niteliklere göre seçer. Örneğin tavus kuşlarının erkekleri, bazı kuşlarda gaga etkindir. birçok balık türünde de erkek görsel nitelikleriyle ön plana çıkar. Oysaki insanlarda sosyal yetenekler de görünüş kadar önemlidir.

  Burada kısaca statik ve dinamik niteliklerden de bahsetmek gerek. Statik fotoğrafta birini görmektir. Oysaki dinamik nitelikler, mimik, davranış, verdiği tepki, özgüven statikte kötü olan birini direkt çekici yapabilir. Bu da sosyal ilişkilerde insan davranışının ne kadar önemli olduğunu bize ispatlar. [ref]

   

  2) Kişilerin çekicilik puanı artmaz, genetiğin neyse odur

  Bu tipik biyoloji bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü genotip senin potansiyelini, fenotip ise ortaya çıkartığın görseli belirler. Yani fenotip gelişebilen bir konudur.

  En kötümser tabloda kendinizi olabileceğinizin en iyisine çıkardığınızı ve bununda aslında yine genetiğinizle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ama o sınıra geldiniz mi? Amacınız doğal sınırlarınıza ulaşmak olmalıdır. Bir erkek bu sınırlara ancak çalışarak erişir. İşte insel ya da siyah hap bedavacılığı burada devreye girip, yan gelip yatarak genetiğe pas atıp dururlar.

  Örneğin “erkeklerde vücut yapmak karşı tarafı kandırmaktır.” gibi de bir iddiaları mevcut. Oysaki erkekler doğal formda iyi bir vücuda sahip olamaz ve evrensel olarak kadınlar geniş v-form vücudu tercih eder.

  Bir kadın rejimle kolaylıkla yağ yakabilirken erkek ancak ağırlık kaldırırsa kaslı bir vücut görünüşüne ulaşabilir. Doğuştan çok kaslı görünmek sadece gorillere özgüdür. Bunun da sebebi insanlara göre daha az salgıladıkları durdurucu protein olan `myostatin`’dir. Yani spor salonuna gitmezseniz genotipinizin nelere sebep olacağını göremezsiniz.

  Demek ki genetik faktörler yanında evrensel olarak kadınların beğendiği özelliklerden birine erişmek için “çalışmak” şarttır! Örneğin boy uzaması genetik olduğu kadar çevresel faktörlere bağlıdır. Hollandalıların ve Japonların boy ortalaması sanayi devriminden sonra artan süt ve protein tüketimiyle ciddi artış göstermiş. [ref]

   

  3) Tip değiştirilemez! yanılgısı:

  Tipiniz kadının değerlendirdiği nitelikler içinde sadece bir tanesidir[David Buss – Kadınlar neden seks yapar?]. Maskülenlik sinyallemesi için önemlidir ve modifiye edilebilir. Kırmızı hap teorisyenlerinin hiçbiri “tip önemsiz, ilgilenme demez.” Çünkü kadına ilk veriyi görünüşünüzle verirsiniz ve eğer görünüşünüzde önemli bir deformasyon yoksa vücut çalışma, saç-sakal-cilt bakımı, giyim tarzıyla modifiye edilebilir.

  Kolaylıkla 3/10’dan 6/10’a geçebilirsiniz. burada Yin‘in paylaştığı güzel bir görsel var. çok net söyleyeyim size 1-3-5)İnsel 2-6) Alfa erkek. Oysaki hepsi aynı kişi. Demek ki olay doğru imajı yaratmaktadır.

  Yeri gelmişken, bir araştırmalara göre kadınların “aşırı-maskülen” tiplerdense feminen nitelik taşıyan maskülen yüzlere(baby-face) daha çok yakınlaştığı bulunmuş. Aşırı maskülen tipleri güvensiz bulan kadınlar gelecek kaygısıyla tercih etmeyebiliyor. Burada ilginç bir durum var, kadın kaslı maskülen erkek vücudunu tercih ederken, daha feminen yüzleri tercih ettiği görülmüş. [ref] Kısacası yine sinyalleme var. Yani baby-face bir erkek karakterli olmak zorunda değil fakat kadın öyle sanıyor ve tanıdıkça öyle olmadığını görebiliyor.

  Altta kadın ve erkeklerin uzun ve kısa vade için seçimlerini özetlemiştir. görüldüğü gibi iyi genlere ulaşmak birçok kriterden sadece biridir. Kadınların kısa vadede bile kaynak arayışında olduğunu görüyoruz. Özetle sosyal varlıklar olduğumuzu unutmamak gerekiyor.

  Tablo: Buss – Long vs Short Term Mate Selection Criter]

  İnsel yazısında referansını verdiğim Fenotiple(boyla) zeka ve genel başarı arasındaki korelasyon sadece %15’dir. Yakışıklı diye aldığınız adam gayet 80 iqlu, kanser genleri taşıyan biri çıkabilir. Bu da hayatla mücadele edemeyeceği, size iyi bir hayat yaşatamayacağı anlamına gelir. Daha önemlisi sizinle mhc genleri uyumsuz olabilir. Yani ortaya çıkan çocuk hastalıklı, kötü bir immün sisteme sahip olabilir. Kadınlar bunu içten içe bildikleri için ve yumurta pahalı olduğu için erkekleri “tek gecelik” bile olsa sosyal açıdan da test eder, çünkü hipergami denkleminin “alfa döller” kısmı kadının doğal arzusu ovülasyon evresinde çocuk yapma isteğiyle ilgilidir. Bu yüzden fiziksellikten fazlasını arar. İstatistklere göre daha zor “seni seviyorum” der. [ref]

  Daha ilginç bir Tinder istatistiğinden bahsedeyim. Erkeklerin sadece %10’u info’a bakarak sağa atıyor fakat kadınların %80’ni info’a baktıktan sonra sağa atıyor. Yani erkek sadece görsele bakarken, kadın statü göstergesi veri var mı onu da kontrol ediyor. Mesleğiniz, zenginlik göstergesi özellikleriniz, okuduğunuz üniversite, belki yaşadığınız yer bile kadının bilincinde statü sinyallemeleri gönderiyor. Tinder sanki daha çok erkek tüketimine uygun, kadınlar için iyi bir seçim merkezi değil. 

   

  4) Genetik her şeydir, diğer her şey yalandır safsatası:

  Siz görüntü olarak %20 içinde bile olsanız eğer eğitiminiz kötüyse, fakirseniz veya iyi kazanan bir su tesisatçısıysanız o kadını etkileyemezsiniz, buna homogami denir. Kadınların evrensel seçimleri benzer statüde erkeklere dayanır. Yani üniversite mezunu, iyi kazanan, eğitimli bir ailenin kızı; bakkalın yakışıklı çocuğuna bakmaz, o çocuk görünmezdir. Görüntü olarak 8/10 bile olsa sexual market value (smv) 5/10 olacaktır. En iyimser tabloda o erkekle tek gece birlikte olur sonrasında da ilişkiyi yürütmez.

  Geoffrey Miller, Sevişen Beyin kitabında özellikle insanların zekaları üstüne odaklanmıştır ve insanların evrimsel süsünün bu olduğunu söylemiştir. Yüksek bilişsel yetenekler, iyi kur yapma, ahlak vb niteliklerle birleştiği zaman kadın için çekici hale gelir. İnsanların evrim boyunca fenotipi çok değişmemiştir. Yani kas miktarımız artmamış, boyumuz diğer niteliklerimize göre daha az uzamıştır. Toplam değişme belki %1-2 iken iqumuz her geçen yüzyılda Flynn etkisiyle hızla artmaktadır. Bu da cinsel seçilimin zeka tarafında olduğunu bize gösterir. Yani basitleştirirsek kadınların fenotipten çok iyi kur yapan erkeğe yönlendiğini görürüz. Çünkü erkekleri konuşarak tanımak daha kolaydır.

   

  Briffault Yasası

  Kadınların seçim arzuları girifttir, sadece görsel niteliktense gelecekte kendilerine “briffault yasası” sebebiyle faydalı olabilecek kişileri seçmeye çalışırlar. Fenotip burada da yararsızdır. Bir araştırmaya göre kadınların erkeklerin en çok kendini gerçekleştirmeye çalışmasını sever ve bu durum briffault yasası ile ilgilidir. Eğer tiple her şey kurtarılıyor olsaydı işini kaybettiği için boşanan erkekler olmazdı. [ref]

   

  5) Çarptırılmış 80/20 safsatası

  En standart biçimsel safsatalardan biri en iyi örneği gösterip, diğer konuları tek doğruyla yalanlayarak haklılıklarını savunmalarıdır.

  Örneğin: “Brad pitt mesela… Kızlar ona hayran, oysaki Ahmet’e değil… Kız olsan hangisini seçerdin?” burada en iyi örneği gösterip, diğer örneklerin hepsini yanlışlama safsatasına düşülüyor. Brad Pitt’in ve o ayarda Will Smith, Di Caprio’nun bile aldatıldığını hatırlatırım. Yani üstlerine başka erkek tercih edilmiş. Bu arada istatistikte bir kural vardır, en iyi ve en kötü örnekler kabul edilmez, çünkü ekstremi ifade ederler. Burada ünlüler %1 içindedir.

  Yakışıklıya en güzele herkes hayran olur. Ben de bir erkek olarak ünlü x kadınına hayranım ama gidip plaza kızı Fatma’a aşık oluyorum. Buna zorunda değilim ama bunu hissederek içten şekilde yapıyorum. Kadınlarda da durum benzer tek fark hipergamiye uygun olarak daha statüsü yüksek bir erkeğe bu duyguyu yaşıyorlar.

  Kıvanç Tatlıtuğ mesela, Türk insellerinin korkulu rüyası! O adam sıradan biri değildir, bunu anlamak lazım. Kadın KT’u sadece tipi yüzünden sevmiyor. Kendisi hem ünlü, hem zengin, hem entelektüel, kısaca statü sahibi ve buraya tipiyle gelmemiştir. Tipi sadece “sinyal yayar” ama kadın bu sinyalin arkasının dolu olduğunu bilir.

  Benzer bir örnek İlyas Salman. Çok çapkın olduğunu ve sayısız kadınla birlikte olduğunu biliyor muydunuz? Aslında black pill terminolojisine göre tam anlamıyla inseldir ama birçok kadınla nasıl birlikte olmuştur? Hani statü önemsizdi? Bukowski, en azından 50 yerde örnek gösterdim, o nasıl bunu başarmıştır? [ref]

   

  6) Bazı kişiler aldatıldıktan sonra siyah hapa bulaşabiliyor.

  Genelde de 2 nedeni olabilir:

  a) Uzun ilişki kurallarını yerine getirememiş, söylenmiş, kadına dertlerini yıkmışsındır, podcastte anlatmıştık. 

  b) Her şeyi kuraına göre oynamışsındır fakat kadın karaktersizdir. Herkes karakterli, düzgün olacak diye bir kurak yok. 

  Sonuç olarak da bütün kadınların şeytan olduğuna inanır, onlara karşı nefret geliştirebilirler.

   

  7) Kadınlar tipe doğru puan verir. En iyiyi seçer safsatası

  Bu da yanlış bir iddiadır. Örneğin ünlü bir okcupid istatistiği var. Erkekler tipe doğru puanlar verirken, kadınların veremediğini görüyoruz. Ancak en iyiyi o da %20-30 arası değerlendirmiş. Kadınlar bu yüzden sadece tiple kişileri değerlendirmez. Başta bahsettiğimiz “dinamik-süreçlere” ihtiyaç duyarlar. Önceki yazılarımda bahsettiğim gibi amaçları yumurtalarını korumak aşkı geciktirmek ve güven, sadakat ve statü sunan kişilere aşık olmayı kendilerince geciktirmek olacaktır. [Buss-Sexual Strategies Theory]

  Şekil: Eş seçim istatistikleri

  Mesela alttaki tabloya bakalım. (Bilmeyenler için Einstein, Planck, Brogile gibi kuantum mekaniğini bir yere getirmiş kişiler.)

  Şekil: Fazla IQ Patlaması

  Bir iq patlaması görüyoruz. Siyah Hap terminolojisine göre buradaki hiç kimse %20 içinde değil, çoğu Yahudi ve fenotip olarak çirkinler fakat hepsinin iqsu 140+ üstünde dünyaya bir şey katmışlar. Çoğunlukla da Almanya’da yaşamıştı ve Hitler rejiminden kaçmıştı. Eğer kaçmasaydı fenotipleri sebebiyle belki de sabun yapılacaktı.

  Oysaki çoğunun miras bıraktığı çocuklar bile bilime büyük katkı yapmış durumdadır. sizce görüntü her şey diye düşünüp vazgeçmek mi önemli yoksa bu kişilerden biri olup katkı yapmak mı? Bakın bu kişilerde evli ve çocukları var.

   

  Sonuç olarak:

  Eğer sadece görünüşünüze odaklanırsanız potansiyelinizin farkına varamamış olur ve kendinizi zihninizde kısıtlarsınız. Belki kendinizi 4/10 sanıyorsunuz fakat 6/10sunuz. Belki potansiyeliniz, genetiğinizin ön gördüğü 7/10.

  Aksi halde yaşayacağınız hayat standardını düşürmüş olursunuz. fit bir vücuda sahip, iyi eğitimli bir birey olmaktansa evde patates cipsi yiyip, benim zaten tipim kötü diye kendinizi kandırırsınız ama siyah hap alanlar gelişime alerji gösterdiği için her şeyi siyah ve beyaz olarak çarpıtmaya devam edecektir.

  Ben siyah hap olgusunu kırmızı hapa karşı çıkanların el altından tuzak kurarak inşa ettiklerine inanıyorum. Çünkü kırmızı hap; “erkeklerin çoğunluğunu uyandırıp, çekici olmanın sırlarını veriyor. yanlış yetişen bir nesile erkekliğin geliştirilmesi gereken bir kavram olmasını gösteriyor”. Bunu çekemeyenler “hayır doğru değil, valla inanma olay biyolojik ve doğuştan, eğer şanslı değilsen bir hiçsin” diyerek bu erkeklerin önünü kesmeye çalışıyor.

  Önerim siyah hap gibi sadece görsele odaklanmak yerine; önceden anlattığım gibi hem görselinizi(giyim tarzı, saç-sakal, kas), hem oyununuzu, hem paranızı hem sosyal yeteneklerinizi geliştirmeniz ve takıntı yapmamanız olur. Suçlu kimse değil, o kadın da değil, siz de değil. Takarsanız baştan kaybeden erkek olursunuz. Sadece takmayın, olmadı diyerek sıradakine geçin. Ancak bu şekilde başarılı bir erkeğe dönüşünürsünüz. Çünkü kadınlar sizin gibi düşünmüyor, iç güdüsel olarak toplam niteliklerine göre birini seçiyor, bütün kriterleri iyi kötü sağlayan kişiyle cinsellik yaşamak istiyor. Özgüvensiz, bir şeylere takıntılı erkeklerin doğada kaybeden olduğunu biliyor. Bu ister tip olsun ister para olsun, ister iş olsun. Özetle başarılı ve tutkulu erkeği istiyor.

  Dipnot: İlgili konunun sohbet formundaki podcasti için aşağıdaki Youtube linkine tıklayabilirsiniz.

  (Makaleyi oylamayı ihmal etmeyin.)

  4.5 72 votes
  Makaleyi puanlamayı unutmayın.

  İlişkiler Üstüne Maskülen Tespitler sitesinden daha fazla şey keşfedin

  Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

  Subscribe
  Bildir
  guest

  88 Yorumlar
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Sınıf ogretmeni
  Ziyaretçi
  Sınıf ogretmeni
  2020-10-25 10:31 PM

  Makaleyi okumadan bu yorumu yapıyorum. Makaleyi de okuyup yorumlayacagim. Neden tüm bu sitedeki bilgileri paylaşarak kendine rakip yaratiyorsun. Sadece sana tüm redpill camiası için aynı soru geçerli. Yani benim vücut geliştirip makulen hareketler sergilemem. Senin ne işine yarayacak ?? Alfa olmam senin alehine degilmi ?? Neden bunu yapiyorsun

  Oğuz
  Ziyaretçi
  Oğuz
  2020-12-26 7:14 PM

  Nedeni basit, “para kazanmak”. Kırmızı hapçı “guru”lar, yazdıkları kitaplarla ve özelden yaptıkları “danışmanlık”larla para kazanırlar. Umut tâcirliği, hayal satışı, dünyanın en eski ve en masrafsız, dolayısıyla en kârlı ve en çok kazandıran mesleğidir. Kimi “din, iman” satarak, kimi “new-age” safsatalar satarak, kimi “anunnakiler, uzaylılar” satarak, kimi de “kırmızı hap” satarak… Read more »

  Poseidon
  Ziyaretçi
  Poseidon
  2022-11-28 12:26 AM
  Reply to  Oğuz

  ezik herif hahahaha

  The Last Roman
  Ziyaretçi
  The Last Roman
  2020-10-26 12:52 AM

  Blackpill’e safsata deme cüreti gösterirken blackpilled bir filozof Pavase’den alıntı yapıyorsun. Well done, go on.
  Katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Ama bunları yazmakla uğraşamam. Muhtemelen 1.90, yakışıklı adamsın gelip burada “tip her şey değil” diyorsun amk.
  Spor yapıyorum. Enerjiyi kanalize etmek için en iyi yöntem. Herkese tavsiye ederim.

  Mete
  Ziyaretçi
  Mete
  2022-05-07 10:27 PM

  İnselleri bu şekilde düşünmeye iten, pek çoğunun yirmili yaşların başında genç erkekler olması. Diğer her konuda (para, statü, oyun vs.) kendileri gibi eksik olduğunu düşündükleri yaşıtlarının kadınlara sahip olmasında tek değişkenin tip olduğu kanaatine varmış olmaları.

  redpill killer
  Ziyaretçi
  redpill killer
  2022-12-25 8:19 PM

  “Tinder sanki daha çok erkek tüketimine uygun, kadınlar için iyi bir seçim merkezi değil.”

  Daha önce tinder kullanmış olan bir erkek bunun yalan olduğunu bilir.

  Hardrealite
  Ziyaretçi
  Hardrealite
  2023-07-12 6:12 PM

  Siyah hapa safsata demeden önce önüne engel olarak çıkan bilimsel olarak kanıtlanmış siyah hap makalelerini çürütmeden böyle bir kanıya ulaşamazsın. Makalelerde ki yapılan sosyolojik çalışmalarda zaten direkt siyah hapın gerçek hayattaki kanıtı üzerine.Makaleyi geçtim, siyah hapın kanıtı için direkt gidin toplumu inceleyin. Dış görünüş olarak ortalama altı bir tipe ve… Read more »

  Hardrealite
  Ziyaretçi
  Hardrealite
  2023-07-13 1:19 AM
  Reply to  Karanlikruya

  İstisnalar dışında tüm toplum içerisinde genel olarak çirkin ve kısa erkeklerin sevgilisi olduğunu görmeden siyah hapı çürüttüm diyemezsin. Elinde geçerli somut bir kanıtın,gözlemin ve araştırman yok.Ayrıca incel olmayan birisi için bu kadar rahatça suçu bizde göstermesi kolay. Bu hayatta kimse sizin sandığınız kadar doğuştan dört dörtlük veya kesin olarak başarılı… Read more »

  Fikret Doğan
  Ziyaretçi
  Fikret Doğan
  2024-01-30 7:14 PM
  Reply to  Hardrealite

  Valla kenar mahallelere git. Tipsiz kekoların yanında ilik gibi kızlara bir bak. Şimdi diyecen ki onların parası var. Hayır ben biliyorum ben de oralardan geldim. O adamların parası falan da yok. Ama öyle bir özgüvenleri var ki kız onlarda bir gelecek görüyor.

  Fikret Doğan
  Ziyaretçi
  Fikret Doğan
  2024-01-31 3:50 AM
  Reply to  Hardrealite

  Statüsü iyi olmaktan kastın ne? İşadamı miydi, CEO muydu, müdür müydü? Asgari ücretin en fazla 2 katı maaş alan birisini statülü olarak görüyorsan kusura bakma cehaletin paçadan dökülüyor. Mk ben de inselim de sizin kadar ziriliti yapmıyorum. Yok efendim sosyalim statüm var diye sallamıyorum burada. Hem tipim bok gibi hem… Read more »

  Kenan
  Ziyaretçi
  Kenan
  2023-07-20 8:00 AM

  Hocam ortalamanım çok altında birisi için yine pek bir çözüm gözükmüyor. Ben 25 yaşındayım, hiç sevgilim olmadı. Boyum 170, yüzüm ortalama. Zengin olmak imkansız gibi bir şey. Statü de öğle. Ünlü ola bilmem mümkün değil. Kadınlardan epey süredir vaz geçmiştim, çünki hiç ilgi görmedim. Şimdi son bir kez daha dating’e… Read more »

  Fikret Doğan
  Ziyaretçi
  Fikret Doğan
  2024-01-31 3:31 AM
  Reply to  Kenan

  Diyelim ki zengin oldun, statün oldu. Bu sefer sana gelecek kadın sana arzu duyduğu için değil seni sağlayıcı olarak gördüğü için gelecek. Tip iyi olmasa bile para ve oyun ile bir şekilde kadınlara ulaşılır, seks de yapılır ama uzun süreli bir ilişki garanti mi değil mi orası muamma. Ne desek… Read more »

  Gariban
  Ziyaretçi
  Gariban
  2023-07-21 11:53 AM

  Merhaba Böyle yapıcı bir yazı paylaştığınız için bir incel olarak teşekkür ediyorum fakat hayat gerçekten herkes için aynı değil. Hayatımın sonuna kadar değiştiremeyeceğim (fiziksel özelliklerim dışında) korkunç şeyler var ve bunlarla yaşamak zorundayım. Öyle ki yaşadığım bazı sorunlardan mustarip en fazla birkaç kişiye rastladım. Hayata 2-0, 3-0 geriden başlayıp maçı… Read more »

  1 4 5 6
  88
  0
  Would love your thoughts, please commentx

  İlişkiler Üstüne Maskülen Tespitler sitesinden daha fazla şey keşfedin

  Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

  Okumaya devam et