İçeriğe geç
Ana Sayfa » Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet

Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet Nedir?

Cinslerin doğuştan gelmediğini, toplum tarafından empoze edildiğini savunan sosyolojik bir olgudur.

Bu Kategoride Ne Var?

Feminizm ve erkeklerin şartlandırmalarını inceledik. Özellikle toplumsal cinsiyet tartışmaları ve sosyal inşacılık kuramları üstünden erkeklerin ne hale geldiğini bu bölümde çeşitli yazılarla yorumladık.

Toksik Maskülenite

Maskülenlik kavvramını toplumsal cinsiyet kavramı üstünden değerlendirdik. Maskülenliğin bir kavram olduğunu, negatif şekilde anılmaması gerektiğini açıkladık. Bunun üstüne çeşitli psikologlardan ve sosyolojik göerüşlerden örnekler verdik. Tarihsel olarak maskülenliği ve önemini açıkladık.

SJW (Sosyal Adalet Dağıtıcısı) Olmak

Bu kişileri kabaca farklı konulara duyar yapan, sosyal adaleti “kendi algılarına göre” dağıtmaya çalışan ve insanları organize eden kişiler olarak tanımlayabiliriz. Bir konuyu mitleştiren, ideoloji olarak algılayan, kutsal gören herkes bu yanılgıya düşer. Her ne kadar tam-muhafazakar görüşte olan kişiler daha yatkın olsa da komünizmde de görünür, liberallerde de. Hatta Rollo Tomassi özellikle kırmızı hapı da inanışa çevirdikleri için duyar yapan gruplardan bahseder.

Toplum mühendisliğinde ve kitleleri kontrol etmeden en önemi grup sjwlerdir. Bu kişilerin hem düşünme şekillerini hem de etkiledikleri çevreyi nasıl etki altına aldıklarını psikolojik açıdan anlatmaya çalışayım.