İçeriğe geç
Ana Sayfa » Tek Gecelik Seks Yapan Kadının Derdi Nedir?

Tek Gecelik Seks Yapan Kadının Derdi Nedir?

  Tek Gecelik Seks Yapan Kadının Derdi Nedir?

  Özellikle kırmızı hap camiasında bu konu çok tartışılır ve bunu yapmanın kadınlar için uygun olmadığı şeklinde yorumlanır. Tabii ki feministler bulunan cevapları pek sevmez. Bu nedenle yazıda tamamen Dr. David Buss’ın evrimsel psikoloji üzerine DENEYSEL araştırmaları üzerinden yorumlayacağız ve aslında kırmızı hap ile ne kadar örtüştüğünü de göreceğiz. İlgili makale şu: Cinslerin Tercihleri

  Buss ve ark. şunu sorguluyor: Tek gecelik ilişki ya da kısa süreli ilişkinin kadınlara yararı ne olabilir? Sonuçta atalarımıza baktığımızda aynı anda birçok bebeğe sahip olamıyorlar. Teknik açıdan erkeğin kadından %74 korelasyon farkıyla ayrı partnerlere ulaşma arzusu olduğu da biliniyor. Bunların başında, kadına çok da ayrıt etmeksizin arzu duymaları(cinsel istismar), seks yapmanın (sexual regret) pişmanlığa sahip olmaması yatmaktadır. Yani kırmızı hap perspektifinde duygu ve cinselliği ayırabilmeleri gelir. Bunları da başka bir yazıda tartışırız.

  Bu durumda ortada 4 uyum mekanizması işliyor. 1)Kaynaklara hızlı ulaşım. 2)İyi genler 3)Kısa süreli partneri uzun süreli partnerle değiştirme ihtimali (Buna KH’da monkey branching diyoruz.) 4)Eş değiştirme (mate switching). İlgili mekanizmaların birbiriyle rekabet etmesi gerekmiyor.

  Kadınlar zor iklim şartlarında, besinsiz ortamlarda; kendilerini ve çocuklarını kurtarmak için kısa süreli ilişki yaşayabilmektedir. Yani güvenlik almak için seks sunarlar. Aslında buradan “fahişelik” kurumunun nasıl evrildiğini görebiliriz. Yani cinselliği değerli olan taraftır ve zor durumda bunu kullanırlar. Tabii günümüzde ek gelir kaynağı da sağlamaktadır. Diğer durumlarda ise düşük kalite genlere sahip adamla uzun süre birlikte olurken iyi genleri kısa süreli ilişkiden sağlayabilirler. (Buna da kırmızı hapta açık hipergami diyoruz.). Özellikle 2017 itibariyle ortada atılan bir diğer hipotez ise: “Kadınların başta söz vermeden masraflı bir ilişkide bulunabildikleri ve daha iyi bir aday çıktığında bu ilişkisindeki kişiyi değiştirmeleridir. (Alfa döller, beta öder?). Geçmişte bir kız arkadaşımdan şunu duymuştum: “Seni tehlikeli bir adamsın, seni bırakmam lazım ama arzu duyduğum için bırakamıyorum.” Kısa süre sonra ayrıldık.

  Deneysel Çalışmalar Ne Gösteriyor?

  Üstteki görüşleri desteklemek için 2 farklı hipotez ortaya atılmış. 1.si “iyi gen hipotezi”, 2.si ise “eş değiştirme hipotezi.” İyi gen hipotezi yıllardır kanıtlanmaya çalışılıyor fakat hala tam olarak ispatlanamadı çünkü yapılan çalışmaların bazıları karışık-oranda desteklerken, bazıları desteklemiyor.

  İyi Gen Hipotezi

  İyi gen hipotezi; kadınların tek gecelik ilişkide öncelikle fiziksel nitelikleri (maskülen yüz gibi) öncelediğini savunur. Böylece uzun sürede alamayacağı faydayı (ve spermi) kısa sürede ilgili erkekten alır. Özellikle devamlı tek gecelik ilişki yaşayan kadınların, sosyal olarak kıstılı kadınlara göre fiziksel özellikleri daha da ön plana çıkarttığı görülmüş.

  Bu hipotezlere göre bir diğer iddia ise kadınların regl döngüsüne göre 2 cinsel stratejisini dönüşümlü uygular. Gebe kalabileceği süreçte maskülen, sonrasında ise sağlayıcılık arar. Bu konuda geniş olarak yapılmış 50 farklı çalışamadan 134 çıktıyla doğrulansa da güçlü bir ilişki bulunamamıştır. Yani, bu etki mevcut fakat kadının seçimlerini derinden etkilemiyor. Yine 584 kadınla yapılmış bir diğer çalışmada ise; regl dönüşümü esnasında kadınlara gösterilen yüzlerde net bir seçim yapmadıkları görülmüş. Yani önce ve sonra gösterilen fotoğrafların seçiminde yine maskülen erkekler seçilse de net bir farklılığa rastlanamamış. 157 kadınla yapılan bir diğer çalışmada kadının ovülasyon döneminde özellikle maskülen yüzlere çekildiği görülmemiştir. Özetle bu teorinin deneysel ispatı destekleyen çalışmalar olsa da zayıftır diyebiliriz.

  Yine teorik çalışmalardan kadınların daha iyi erkeklere yönelmesinin(gen ve sağlayıcılık) kendi standartlarını yükselttiğini biliyoruz. (Buna KH’da hipergami deniliyor.) Buna dolaylı bir kanıt olarak 2017’de Arslan ve ark. yaptığı 26000 kişiyle yaptığı çalışma verilebilir. Kadınların kendi beyanına göre ovülasyon döngüsünde kendilerini daha çekici buldukları gösterilmiştir. Muhtemelen psikolojik adaptasyondur.

  Statü Genetik Olabilir Mi?

  İkinci bir durumsa kadınların yüksek değer olarak gösterdiği uzun süreli ilişki materyalleri: zeka, duyugsal stabilite, hırs, güvenilirlik, çalışkanlık orta derece kalıtsallık çıktısıdır. Bu özelliklerin neden konsept olarak genetik temelli görülmediği ve sadece maskülen-simetrik özelliklerin kısa sürede seçilebileceği net değildir. (Yani kısa süreli ilişkide bu özellikler de genetik nitelik sayılabilir. Başka bir ifadeyle kadınları kısa süreli ilişkide statü ve zekanızla/oyunla etkileyebilirsiniz). Örneğin Miller zekanın en yüksek kalıtsal nitelik olduğunu göstermiştir fakat kısa süreli ilişkide bunun neden seçildiği deneysel olarak ispatlanamamıştır. (Bence oyun ve iletişim yeteneği net bir gösterge.) Özetle teorik ve deneysel altyapıda kadınların 2li cinsel stratejisi bir bölüm kadın üzerinde gösterilse de gelecekte test edilmeyi ve teorik olarak sorgulanmayı gerektirmektedir. Eş değiştime hipotezi ise daha umut vericidir.

  Eş Değiştirme Hipotezi

  Bu hipotezin çeşitli sınıfları vardır. İlki, esas partnerin ölümü, yaralanması durumunda ortaya çıkacak yedek partnerdir. (Buna KH’da uydu ekek diyoruz. Yani sigorta-partneri) 2.si cinsel partner olarak esas partner yanında yararlanmaktır. (Açık hipergami). 3.sü ise daha iyi partner bulduğunda geçiş yapmaktır. (3 durumun da hipergami olduğuna dikkat ediniz.)

  Birkaç çalışma bu durumu doğrudan test ederken, bazıları indirekt olarak test etmiştir. İlki 1992’de yapılmış ve kadınların en büyük aldatma nedeninin ilişkide mutsuzluk olduğu gösterilmiştir ve bu erkeğin aldatma nedeni değildir. 2005’de yapılan bir çalışmada 2.si cinsel ilgisinin azalması olduğu bulunmuştur. Bunların her 2si de “iyi gen” hipoteziyle açıklanamaz. Yani ovülasyon döneminde seksi adamlarla yatmazlar. (Üzgünüm inceller, düşünceniz yanlış. Kadınlar sizinleyken Chad bir erkek bulup, üzerine atlamıyor). Kendi-kendine raporlamada ise kadınlar aldatma için şöyle demiştir: a) Daha çekici bir partner bulma b) Mevcut partnerden daha çabuk ayrılabilme c) İlgili partneri değiştirme d) İlişki sunabilecek (güven) potansiyel partner. 4.sü ise kendi işine başarılı olamayan erkekler yerine başarılı olanın ve kendiyle daha fazla zaman geçirenin tercih edilmesidir.

  Kadınların %79’u ilgili partnerine bağlı olduğunu söylerken, erkeklerin %33’ü bağlı olduğunu ifade etmiştir. (Blogda erkeklerin ilişkide kaldıkça bağlandığını geçmişte tartışmıştık.) Eğer kadın sadakatsizliğinin temel nedeni müthiş genlere sahip aldattığı partnerle korumaksa, mevcut partnere mevcut yatırımını korurken aşık olmak oldukça maliyetlidir çünkü güvenlikle çatışır. (Başka bir ifadeyle kadınlar iyi bir ilişkisi varken iyi genler için yüksek riske girmesi risklidir ve ilk amaçları bu değildir.)

  6.sı ise kadının aldattığı partnerden beklediği uzun süreli ilişkiden beklentisiyle eş değerdir. Yani zeka, duygusal stabilite, başarı vs. arar. Bu iyi gen hipotezi ile açıklanamaz.

  İndirekt İspatlar ve Sahte-Babalık Oranları

  İndirekt olarak düşünüldğünde bir diğer meta analiz yalan ifade içeren babalık oranının %1,7 olmasıdır. Bir diğer çalışma %3,1 ile %3,7 arasında bulmuştur. Almanya’da yapılan bir çalışma da %0,94’e inmiştir. Yanlış ifadeler daha çok kapalı/geleneksel toplumlarda görülmektedir. Örneğin Namibia’da yanı-nomadik toplumlarda çocukların %23’ü ayarlanmış aşk evliliği olmayan evliliklerden olmaktadır. Kadınların büyük çoğunluğu güveni ve iyi genleri aynı partnerde aramaktadır. Tabii ki bu, iyi gen hipotezinin bir çeşidir olan 2li partner stratejisi ile empirik problem yaratmaktadır. (KH’da hipergami haksızlık mı yazısında anlattığım gibi: Kadının sizden vazgeçmesi daha seksi bir erkek bulduğu için değil, performansınız azaldığı ve kadına göre geçmişteki seviye farkınızı koruyamamanız yüzündendir.)

  Sonuçlar

  Sonuçta bu 2 teori birbiriyle çelişmek ya da birbirini desteklemek zorunda değildir. Kadınların küçük bir kısmı 2li partner stratejisine uyarken, aldattığı partnerden iyi genleri almaktadır (Alfa döller, beta öder). Dİğerleri ise eş değiştirmeyi tercih etmektedir. Genel olarak eş değiştirme hipotezi kadınların kısa süreli ilişkilerini daha iyi açıklamaktadır.

  David Buss biraz şunu açıklamaya çalışmış: Tek gecelik/Kısa süreli ilişki yaşayan kadının temel amacı yine uzun süreli partneri bulmaya yönelik duygusal ve romantik bir yatırımdır. Yani erkekler gibi sadece seks için seks yapmazlar. Zaten fakbadilik bir erkek müesssesidir yazısında anlattığım gibi kadınlar toksik değilse, cinsellik yaşadığı erkeğe bir süreden sonra bağlanır ve işi tamamen cinsellik olarak görmez. Bundan fayda sağlayan üstteki %33’lük bağlanma oranıyla erkektir.

  4.9 15 votes
  Makaleyi puanlamayı unutmayın.

  İlişkiler Üstüne Maskülen Tespitler sitesinden daha fazla şey keşfedin

  Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

  Subscribe
  Bildir
  guest

  21 Yorumlar
  Inline Feedbacks
  View all comments
  grim
  Ziyaretçi
  grim
  2023-04-29 11:05 PM

  Merhaba aslında uzun sürelide de aynı mantık var gibi.2’si hariç tek gecelik düşüncede olmasalar da 9 kızla farklı şekillerde yaşadım bu durumu hepsinin sevgilileri vardı (hatta şimdi bazıları kocaları) bazıları ben bi şey yapmazken bazılarıysa sevgilileri olduğunu öğrenip kendimi geri çektikten sonra yanladılar.Tek gecelik olan kızlarda ise bence psikolojik altyapı… Read more »

  Womanaredevils
  Ziyaretçi
  Womanaredevils
  2023-08-10 12:15 PM
  Reply to  grim

  Çok korkunç. Bu tarz yazıları çok görüyorum. Ne mi oldu? Bir kadına bağlanmaktan ve ilişki yaşamaktan korkar oldum.

  Alfa Olma Yolunda
  Ziyaretçi
  2023-05-08 1:34 PM

  Sevgilisini profil yapmış, fotoğrafta kız kendisi tam olarak fotoğrafta gösterirken, erkeğin yüzünü tam olarak göstermemiş. Etrafımda bir kaç kadın gördüm böyle. Bunun sebebi ne olabilir? İnsanlar beğenmez diye mi?

  21
  0
  Would love your thoughts, please commentx

  İlişkiler Üstüne Maskülen Tespitler sitesinden daha fazla şey keşfedin

  Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

  Okumaya devam et